Korsanlığa karşı tanıtım eğitimi

Korsanlığa karşı tanıtım eğitimi potansiyel olarak korsan riskinin olduğu alanlarda nasıl hareket edecekleri, ile korsanların ataklarına karşı savunma yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. 8 ders saati olmak üzere 1 gün sürmektedir. Kursiyer bu eğitimde olası korsan saldırılarına karşı savunma tekniklerini öğrenir. “Saldırı taktikleri, korsanlığın önlenmesi ve bastırılması öldürücü olmayan silah kullanımı, güvenli Read more…

Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi

Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi toplamda 3 gün olmak üzere 10 ders saati teori, 8 ders saati uygulamalı olmak üzere toplam 18 ders saatinden oluşur. Bu eğitimde “Geminin terk edilmesi durumunda hayatta kalma, Kişisel can kurtarma araçları, Canlı kalma ile ilgili prensipler, Gemilerde bulunan cankurtarma araçlarının tipleri, Herhangi bir Read more…

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi “Bir kaza ya da başka bir tıbbi durumla karşılaşılması halinde derhal yapılması gerekenler, Vücudun yapısı ve işlevleri, Acil durumlarda derhal alınacak önlemler, Kazazede/hastaye davranış teknikleri, Bir kazazedenin kurtarılması ve taşınması” derslerini içerir.

Elektro-Teknik tayfası eğitimi

Suada Denizcilik “Elektro-Teknik tayfası eğitimi”  STCW Sözleşmesinin Kod III/7 Bölümünün, Kısım A-III/7, Tablo A-III/7 hükmü uyarınca icra edilir. Eğitim, “Elektrik,elektronik ve Kontrol Sistemleri, Bakım ve Onarım, Denizde Emniyet, Personel Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk, Temel Deniz Eğitimleri ve Gemi Güvenlik Eğitimleri” derslerini içerir. 120 ders saati olmak üzere 29 günde tamamlanır.

Deniz Çevre Farkındalığı Eğitimi

“MARPOL – STCW – BWM , Deniz çevresi, Deniz çevresi ile ilgili yerel mevzuat, Sürdürülebilir ve saygın gemicilik, Zararlı salınımlar, Balast sularındaki zararlı organizmalar, Kirlilik önleme temizleme tedbirleri” derslerini içerek eğitimimiz toplamda 2 gün 16 ders saati olacak şekilde tamamlanır.

Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi

Eğitim ; “Gemi personelinin yönetim ve eğitim çalışma bilgisi, uluslararası denizcilik sözleşmeleri tavsiye ve kuralları ile ulusal mevzuat bilgisi, görev ve iş yükü yönetimi uygulaması yeteneği, bilgi ve verimli kaynak yönetimi uygulama yeteneği, bilgi ve karar verme tekniklerini uygulama yeteneği ” derslerini içerir. Eğitim 3 gün olmak üzere 20 ders Read more…

GMDSS (GOC ve ROC) Eğitimleri

Hem GOC hem de ROC eğitimleri “Telsiz Operatör Yeterlilikleri ve Sınav Yönetmeliği”, STCW AIV/2 ve IMO Model Course 1.25 gereklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Eğitime 17 yaşından büyük, en az ortaokul veya ilköğretim mezunu olanlar başvurabilirler. GOC (General Operator Certificate-Genel Telsiz Operatör Yeterliliği) için eğitim süresi 13 gündür. ROC (Radio Operator Read more…

Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimi

STCW 2010 sözleşmesi gereği yolcu taşıyan gemilerde çalışacak gemiadamlarından istenen bir sertifika programı olup RoRo gemileri çalışanlarından da istenebilmektedir. Yolcu taşıyan gemilerde çalışan / çalışacak olan gemiadamları düzenlenecek eğitimlerimize katılabilirler. Yolcu gemileri gemiadamları eğitimleri 3 gündür. Kayıtlar sürekli olup kurs planlaması için 8 kişilik kayıt oluşması gerekmektedir. Eğitim saatlerimiz 09:00 Read more…

Yat Kaptanı Eğitimi

Yat kaptanı (Sınırsız) yeterliği almak için müracaat edenlerden; En az lise mezunu olup GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olan ve, Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (Sınırsız) eğitimini veya Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programına uygun bir eğitimi  yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden daha uzun ticari yatlarda, Read more…