Suada Denizcilik - Eğitimlerimiz

korsanlıga-karsi-egitim

Korsanlığa karşı tanıtım eğitimi

Korsanlığa karşı tanıtım eğitimi potansiyel olarak korsan riskinin olduğu alanlarda nasıl hareket edecekleri, ile korsanların ataklarına karşı savunma yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. 8 ders saati olmak üzere 1 gün sürmektedir. Kursiyer…
temel-ilk-yardım-egitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi “Bir kaza ya da başka bir tıbbi durumla karşılaşılması halinde derhal yapılması gerekenler, Vücudun yapısı ve işlevleri, Acil durumlarda derhal alınacak önlemler, Kazazede/hastaye davranış teknikleri, Bir…
elektro-teknik-egitimi-suada

Elektro-Teknik tayfası eğitimi

Suada Denizcilik “Elektro-Teknik tayfası eğitimi”  STCW Sözleşmesinin Kod III/7 Bölümünün, Kısım A-III/7, Tablo A-III/7 hükmü uyarınca icra edilir. Eğitim, “Elektrik,elektronik ve Kontrol Sistemleri, Bakım ve Onarım, Denizde Emniyet, Personel Sağlığı…
denizcilik ve çevre bilinci

Deniz Çevre Farkındalığı Eğitimi

“MARPOL – STCW – BWM , Deniz çevresi, Deniz çevresi ile ilgili yerel mevzuat, Sürdürülebilir ve saygın gemicilik, Zararlı salınımlar, Balast sularındaki zararlı organizmalar, Kirlilik önleme temizleme tedbirleri” derslerini içerek eğitimimiz…
liderlik-egitimi

Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi

Eğitim ; “Gemi personelinin yönetim ve eğitim çalışma bilgisi, uluslararası denizcilik sözleşmeleri tavsiye ve kuralları ile ulusal mevzuat bilgisi, görev ve iş yükü yönetimi uygulaması yeteneği, bilgi ve verimli kaynak…
js_navigation-table

GMDSS (GOC ve ROC) Eğitimleri

Hem GOC hem de ROC eğitimleri “Telsiz Operatör Yeterlilikleri ve Sınav Yönetmeliği”, STCW AIV/2 ve IMO Model Course 1.25 gereklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Eğitime 17 yaşından büyük, en az ortaokul…
suada-denizcilik-yuk

Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimi

STCW 2010 sözleşmesi gereği yolcu taşıyan gemilerde çalışacak gemiadamlarından istenen bir sertifika programı olup RoRo gemileri çalışanlarından da istenebilmektedir. Yolcu taşıyan gemilerde çalışan / çalışacak olan gemiadamları düzenlenecek eğitimlerimize katılabilirler.…
bot-suada-deniz

Yat Kaptanı Eğitimi

Yat kaptanı (Sınırsız) yeterliği almak için müracaat edenlerden; En az lise mezunu olup GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olan ve, Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (Sınırsız) eğitimini veya Sözleşmede öngörülen…